Mer än var femte undersökningstillstånd inom naturreservat

Sveriges radios granskade program kaliber har kartlagt alla undersökningstillstånd för mineraler i Västerbotten och Norrbotten och 22% av tillstånden ligger helt eller delvis inom naturreservat. När de räknade in även annan skyddad natur som Natura 2000-områden så blev andelen ännu högre. Lyssna på programmet här. Men även att undersöka kan innebära risker för naturen. Ett […]

Läs mer