Uranprospektering

160426 10 största urangruvor

Kort bakgrund och historik

I Sverige finns förhöjda halter av uran i urberg och alunskiffer. De högsta lokala uranhalterna finns i urberg, men de överlägset största mängderna uran finns i alunskiffer. I berggrund som innehåller uran finns ofta även andra metaller eller mineral. I alunskiffer finns exempelvis vanadin, molybden och nickel samt även kolväten som kan avge olja och gas. I någraområden med urberg finns uran tillsammans med så kallade sällsynta jordartsmetaller, vilka blir alltmera åtråvärda för användning i elektronikprodukter. Eventuell framtida uranutvinning skulle mycket väl kunna ske tillsammans med andra metaller och mineral och med uran som biprodukt. Hela artikeln Uranprospektering läge 2017-12-30

Sammanställningen, uppdaterad 2017-12-30, är avsedd att översiktligt redovisa fakta avseende undersökningar av uranförekomster och alunskiffer i Sverige. Sammanställningen gör inte anspråk på att vara helt fullständig och informationen har delvis avsiktligt förenklats. Framför allt har ansökta tillstånd räknats som gällande, eftersom det är ovanligt att ansökningar om tillstånd avslås av Bergsstaten. Sammanställningen är ett komplement till boken ”Uranbrytning i Sverige?”, utgiven i oktober 2010.

Företag med undersökningstillstånd
Den här sammanställningen, uppdaterad 2017-12-30, är avsedd att översiktligt redovisa fakta avseende företag som är eller har varit engagerade i prospektering av uran och alunskiffer i Sverige sedan 2005. Underlaget har huvudsakligen hämtats från företagens hemsidor eller annan på nätet tillgänglig information, framför allt Allabolag. Sammanställningen gör inte anspråk på att vara helt fullständig och informationen har delvis avsiktligt förenklats. Framför allt har ansökta tillstånd räknats som gällande, eftersom det är ovanligt att ansökningar om tillstånd avslås av Bergsstaten.

 

Continental ger sig inte

I ett nyhetsmeddelande idag beskriver Continental Precious Minerals sin senaste uppdatering av projektet Viken i Oviken, Jämtland. Inom 45 dagar ska företaget redovisa en utförlig rapport. Efter att ha skummat nyhetsmeddelandet kan jag konstatera att viktigaste nyheten är att Continental nu helhjärtat ska satsa på biolakning precis som Aura redan har redovisat. Förklaringen är enkel och framhålls av Continental: Biolakning är billigare. Personligen tycker jag ändå att det är anmärkningsvärt att båda företagen så oreserverat kan förorda biolakning med tanke på katastrofen i Talvivaara.
Continentals pressmeddelande

Continentals pressmeddelande

Detaljerad rapprt om Viken projektet

Continental fortsätter, vem betalar dom?

SEDAR Teknisk rapport

Världens 10 största urangruvor

Omkring 2/3 av världens uran produceras i tre länder Australien, Kanada eller Kasakstan

10 största urangruvorna