Naturskyddsföreningen har en Mineralpolicy

Sedan Riksstämman 2014 har en arbetsgrupp arbetat tillsammans med Jonas Rudberg med att ta fram en Mineralpolicy. I december fastställde styrelsen den slutgiltiga versionen som publicerades den 15 december 2015. Olle Holmstrand har lagt ner många helgtimmar på att uppdatera informationen om prospekteringar i Sverige som avser uran eller andra fyndigheter där uran förekommer som […]

Läs mer

Uran prospektering i media

Se bifogade dokument från uppmärksammande av uran i media de senaste dagarna. Regeringens inställning är inte mycket att hurra för. Bättre fart i Jämtland och Norrbotten. Östersundsposten 20150320  . Olle Holmstrand föreläste  på Övertorneå Naturskyddsförenings årsmöte om gruvprospekteringen i Rompas. Regeringen röstar om uranbrytning

Läs mer

I ett meddelande 27 februari redovisar Continental Precious Minerals (CPM) nedanstående. Innebörden är att CPM har engagerat konsulter för att ta fram en ansökan om bearbetningskoncession. Det innebär att CPM tänker ta nästa steg mot att etablera gruvan trots att projektet uppenbarligen skulle innebära en miljökatastrof och troligen inte är lönsamt (tänk Pajala och Talvivaara […]

Läs mer

Nu under våren – studiecirklar om gruvor!

Nu är det dags att prata gruvor i föreningen! De kretsar och län som är intresserade av att lära sig mer om gruvproblematiken, diskutera gruvpolicy och planera för föreningens kommande arbete, bjuds in att starta upp en studiecirkel nu under våren. Västerbottens regionkansli samordnar cirklarna och bistår med underlag, kunskap och stöd. Nils Viklund på […]

Läs mer

Bergsstaten irriterad över artikel i Corren

Bergsstatens jurist begär förtyligande från Naturskyddsföreningen: ”Jag har sett er debattartikel i Corren och ställer mig frågande till vissa påståenden och formuleringar i artikeln. Kan ni vänligen kanske förtydliga vad ni menar?” Oscar Alarik, vår jurist: ”Vad som avses i artikeln är förstås det företräde som Bergsstatens bedömning av riksintressen har i den senare prövningen […]

Läs mer

URU metals planer i Närke

För ett drygt år sedan köptes Svenska Skifferoljeaktiebolaget av det kanadensiska företaget URU Metals. URU Metals siktar på storskalig utvinning av uran och olja ur alunskiffern i Närke, där företaget har 6 undersökningstillstånd. Nu har URU anlitat ett svenskt företag för att göra miljöundersökningar inför eventuell utvinning, vilket framgår av bifogade dagsfärska information till URU:s […]

Läs mer