Naturskyddsföreningen har en Mineralpolicy

Sedan Riksstämman 2014 har en arbetsgrupp arbetat tillsammans med Jonas Rudberg med att ta fram en Mineralpolicy. I december fastställde styrelsen den slutgiltiga versionen som publicerades den 15 december 2015. Olle Holmstrand har lagt ner många helgtimmar på att uppdatera informationen om prospekteringar i Sverige som avser uran eller andra fyndigheter där uran förekommer som […]

Läs mer

Sverige avvisar FN-kritik

Samerådet och Vapsten Sameby har tidigare stämt Sverige inför FN:s rasdiskrimineringskommitté och nu har svenska regeringen avslagit en begäran från kommittén att tills vidare stoppa all verksamhet i Rönnbäcken i Västerbotten, med motiveringen att det inte ännu pågår någon gruvdrift där. Här ett uttalande till Sveriges Radio: – Vi har svarat att det för närvarande […]

Läs mer