Naturskyddsföreningen har en Mineralpolicy

Sedan Riksstämman 2014 har en arbetsgrupp arbetat tillsammans med Jonas Rudberg med att ta fram en Mineralpolicy. I december fastställde styrelsen den slutgiltiga versionen som publicerades den 15 december 2015. Olle Holmstrand har lagt ner många helgtimmar på att uppdatera informationen om prospekteringar i Sverige som avser uran eller andra fyndigheter där uran förekommer som […]

Läs mer

I ett meddelande 27 februari redovisar Continental Precious Minerals (CPM) nedanstående. Innebörden är att CPM har engagerat konsulter för att ta fram en ansökan om bearbetningskoncession. Det innebär att CPM tänker ta nästa steg mot att etablera gruvan trots att projektet uppenbarligen skulle innebära en miljökatastrof och troligen inte är lönsamt (tänk Pajala och Talvivaara […]

Läs mer

URU metals planer i Närke

För ett drygt år sedan köptes Svenska Skifferoljeaktiebolaget av det kanadensiska företaget URU Metals. URU Metals siktar på storskalig utvinning av uran och olja ur alunskiffern i Närke, där företaget har 6 undersökningstillstånd. Nu har URU anlitat ett svenskt företag för att göra miljöundersökningar inför eventuell utvinning, vilket framgår av bifogade dagsfärska information till URU:s […]

Läs mer

Big Rock får leta olja på Falbygden

Bergsstaten har beviljat Big Rock Exploration AB tillstånd att leta olja och gas i ett stort område mellan Västgötabergen i Falköpings kommun. Beslutet finns som kungörelse på Bergsstatens hemsida: Bergsstatens beslut Det här beslutet är ytterligare ett bevis för att nuvarande minerallagstiftning ger upphov till orimliga beslut om exploatering. Lagen måste ändras!!!!

Läs mer

Mer än var femte undersökningstillstånd inom naturreservat

Sveriges radios granskade program kaliber har kartlagt alla undersökningstillstånd för mineraler i Västerbotten och Norrbotten och 22% av tillstånden ligger helt eller delvis inom naturreservat. När de räknade in även annan skyddad natur som Natura 2000-områden så blev andelen ännu högre. Lyssna på programmet här. Men även att undersöka kan innebära risker för naturen. Ett […]

Läs mer

Mawson tillbaka på Lilljuthatten

Mawson höll för ett antal år sedan på med omfattande uranprospektering på olika håll i Norrland, men avvecklade detta för att satsa helt på Finland. Nu är Mawson AB (det svenska dotterbolaget) överraskande tillbaka och söker undersökningstillstånd för uran i ett stort område kring Lilljuthatten och Nöjdfjället i norra delen av Krokoms kommun. Det bör […]

Läs mer