Om oss

Vi är några i Naturskyddsföreningen som är engagerade i frågor kring mineralprospektering, gruvor och liknande frågor.