Continetal Precioue Minerals Inc planer i Viken

Kanadensiska Continental Precious Minerals Inc. har i ett SEDAR-dokument beskrivit Viken-projektet i detalj. Tyvärr är det endast på Engelska. Viken ligger på stranden av Storsjön och projektet planerar att använda samma urlakningsteknik som fick katastrofala följder i finska Talvivaara: Uranium, nickel, copper and zinc will be extracted from the Viken mineralization in a 60,000 tons […]

Läs mer

Ingen bearbetningskoncession i Stekenjokk

Nu har det hänt! Bergsstaten avslår bearbetningskoncession till förmån för renskötseln. Därmed förhindras återupptagande av gruvbrytningen i Stekenjokk på gränsen mellan Jämtlands och Västerbottens län. Troligen kommer företaget att överklaga. Se Bergsstatens beslut: – I det här fallet har vi i bedömningen av de oförenliga riksintressena rennäring och värdefulla ämnen och material – i enlighet […]

Läs mer