Mawson tillbaka på Lilljuthatten

Mawson höll för ett antal år sedan på med omfattande uranprospektering på olika håll i Norrland, men avvecklade detta för att satsa helt på Finland. Nu är Mawson AB (det svenska dotterbolaget) överraskande tillbaka och söker undersökningstillstånd för uran i ett stort område kring Lilljuthatten och Nöjdfjället i norra delen av Krokoms kommun. Det bör […]

Läs mer

Continetal Precioue Minerals Inc planer i Viken

Kanadensiska Continental Precious Minerals Inc. har i ett SEDAR-dokument beskrivit Viken-projektet i detalj. Tyvärr är det endast på Engelska. Viken ligger på stranden av Storsjön och projektet planerar att använda samma urlakningsteknik som fick katastrofala följder i finska Talvivaara: Uranium, nickel, copper and zinc will be extracted from the Viken mineralization in a 60,000 tons […]

Läs mer

Ingen bearbetningskoncession i Stekenjokk

Nu har det hänt! Bergsstaten avslår bearbetningskoncession till förmån för renskötseln. Därmed förhindras återupptagande av gruvbrytningen i Stekenjokk på gränsen mellan Jämtlands och Västerbottens län. Troligen kommer företaget att överklaga. Se Bergsstatens beslut: – I det här fallet har vi i bedömningen av de oförenliga riksintressena rennäring och värdefulla ämnen och material – i enlighet […]

Läs mer

Mikael Karlsson skriver på SvD om alunskiffer

Förbjud både prospektering och utvinning av uran och fossil gas, skriver Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson och Carl Piper i en debattartikel i SvD 18/2. Dessa mineraler finns i Sverige framförallt i alunskiffer med förekomster i hela landet. I åtta län har 26 kommuner gemensamt krävt ett kommunalt veto mot mineral- eller gasprospektering i alunskiffer. Avslutningen […]

Läs mer

Urbergsgruppen demonstrerar i Jokkmokk 8/2

Ska du till Jokkmokks marknad? Passa på att demonstrera för Fast mark – Rent vatten – Levande kulturarv! Under Jokkmokks marknad 2014 anordnar föreningen Urbergsgruppen Jokkmokk en demonstration för fast mark, rent vatten och levande kulturlandskap. Oavsett temperatur blir det trummor, tamburiner, banderoller, tal, sång och jojk. I Jokkmokks kommun planeras Jokkmokk Mining District, en […]

Läs mer

Marie Persson: Hör min talan!

Marie Persson från Tärnaby talade på invigningen av europeiska kulturhuvudstadsåret 2014 i Umeå om kampen mot den planerade nickelgruvan i Rönnbäck: Buerie biejjieh! Mitt namn är Marie Persson. Jag är mamma till Ailo och Freja, egenföretagare, sametingsledamot och en av alla tusentals engagerade i den gruvdebatt som flammat upp under de senaste åren. Det är […]

Läs mer

Dags ändra vår utarmande svenska minerallagstiftning

Marie Persson från Tärnaby har kämpat läge mot de planerade nickelprojektet Rönnbäck med dagbrott i och runt ett av Umeåälvens vattenmagasin. I Västerbottens-Kuriren skriver hon i en debattartikel från 2014-02-25 om minerallagstiftningen: Att låta exploateringsintresset väga tyngst, och dessutom till varje pris, är inte hållbart och löser inte de stora frågorna. Grundproblematiken kvarstår, vi överutnyttjar […]

Läs mer

Sverige avvisar FN-kritik

Samerådet och Vapsten Sameby har tidigare stämt Sverige inför FN:s rasdiskrimineringskommitté och nu har svenska regeringen avslagit en begäran från kommittén att tills vidare stoppa all verksamhet i Rönnbäcken i Västerbotten, med motiveringen att det inte ännu pågår någon gruvdrift där. Här ett uttalande till Sveriges Radio: – Vi har svarat att det för närvarande […]

Läs mer

Gruvor i fokus – Gränna 28/2 & 1/3

28 feb. – Gruvseminarium för kommunpolitiker och tjänstemän: Endagsseminarium i Grenna Kulturgård i Gränna (entré från torget) för att ge alla beslutsfattare en god kunskapsgrund när det gäller en ev. gruvetablering vid Norra Kärr och gasutvinning utanför Motala. Föredragshållarna är experter inom olika områden kring gruvnäringen. Program och anmälan. Program 28/2 09.00 ”Gruvor och vi” […]

Läs mer